KONU

PROLOG

Yüksek dağlarda Aşık Ahmet, halkının çok sevdiği bir ezgiyi çalar. Genç aşıklar bu ezgiye eşlik ederler ve birden bir yarışma başlar. Aşıkların en genci olan Emrah, hepsini yener fakat yaşlı Aşık Ahmet’i geçemez. Onun ustalığını kabul eder, sazını ona bırakarak yarışmadan çekilir. Genç delikanlı, çok üzgündür; onun yakarışlarını, Tanrı’nın kutsal dervişi Hazret-i Pir duyar ve Emrah’ı yetiştirmeye karar verir. Sadece gerçek aşkın kalbi alevlendirebildiğini, ancak sıkıntılardan geçerek gerçek bir müzisyen olup yaşadığı duyguları ifade edebileceğini söyler. Kutsal derviş ona, genç bir kız hayali gösterir. Emrah o eşsiz güzellikten çok etkilenir. Yaklaşmaya çalışır fakat hayal kaçar ve karanlıkta kaybolur. Emrah’ın elinde saz tellere dokunur ve her taraf müzikle dolar onu seyreden kutsal derviş kaybolur.
1. PERDE

Sabah, şafak vakti. Şehir uyanmakta pazar meydanı yavaş yavaş insanlarla dolmaktadır. Meydana arkadaşlarıyla birlikte Emrah gelir. Görkemli bir müzik eşliğinde meydandan Miroğlu Bey geçer. Halk saygıyla onları selamlar. Kız arkadaşlarıyla birlikte Selvihan babasını karşılar. Emrah Selvihan’ı görüp büyülenir ve gördüğü hayalle aynı kişi olduğunu anlar. Birbirlerine aşık olurlar. Selvihan arkadaşlarıyla oradan uzaklaşır. Emrah tedirgindir, Selvihan onun kalbini esir almıştır. Fakat kötü bir hisse kapılır. Kutsal derviş eve gir ve aşkının gücünü gör der.
Miroğlu Bey, konağında hazırlık içindedir, Kara Vezir’i karşılayacaktır. Emrah, arkadaşlarıyla birlikte olan Selvihan’dan gözünü ayıramaz. Güçlü ve görkemli Kara Vezir askerleriyle gelir. Kara Vezir, ev sahibine hediyeler getirir ve barış simgesi olarak bir kılıç verir. Oğlu Şah Abbas, Selvihan’ı görür ve ayaklarına kapanır. Kara Vezir, oğlu ile Selvihan’ı evlendirmek istediğini söyler. Miroğlu kabul eder. Selvihan şaşırmış, yalvarırcasına Emrah’a bakar, çaresizdirler.
Akşam Miroğlu’nun konağının bahçesinde, Selvihan çok endişelidir. Kalbi Emrah’a aittir. Bir anda bahçede Emrah belirir, veda edecektir. Gençler kendilerini tutamaz, birbirlerine sarılır. Saf aşkla dolu sözler söylerler. Şah Abbas aldatıldığını görür. Askerleri Selvihan’ı kaçırır, Emrah’ı döver.


2. PERDE

Sarayda askerler ve cariyeler arasında Şah Abbas’ın zaferi kutlanır. Şah Abbas çok mutludur. Selvihan onu reddeder, onun kalbi sonsuza dek başkasına aittir. Selvihan yalvarır. Şah Abbas onu zorla elde etmeye çalışır. Selvihan bir hançerle kendini öldürmek isterken, Şah Abbas onu kurtarıp hapsederler. Saraya dervişler gelir. Kara Vezir onları selamlar ve içeriye davet eder. Dervişlerden bir tanesi kıyafetlerini üzerinden atar. Bu Emrah’tır. Selvihan’ı bulup onu kurtarır, yeniden beraberdirler. Artık hiçbir güç onları ayıramaz. Saraydan kaçarlar.
Çok kızgın olan Şah Abbas askerlerini onları yakalamak için yolar. Kara Vezir’in ordusu ortalığı yakıp yıkar, onları yakalar. Gençler, Miroğlu’na kendilerini kutsamaları için yalvarır. Miroğlu onların asaletine ve genç delikanlının cesaretine hayran kalır. Miroğlu bir düello yapılsın der. Duelloyu kazanan Selvihan’a sahip olacaktır. Miroğlu, Kara Vezir’in hediye ettiği kılıcı atar ve vuruşurlar. Müziğin gücüne karşı silahlar etkisizdir. Kara Vezir, Miroğlu’nu öldürmek üzereyken, Selvihan araya girer ve yanlışlıkla Şah Abbas'ın kılıcıyla öldürülür.Şah Abbas dehşetle geri çekilir
.Emrah sazıyla, Şah Abbas ise kılıcıyla düelloya başlar.

EPİLOG

Babası kızının cesedi üzerine kapanmıştır. Emrah’ın üzüntüsü sonsuzdur. Kutsal Derviş onların aşkının müzikle devam etmesi gerektiğini söyler. Şimdi artık sonsuza kadar Selvihan Emrah’ın ilham perisi olacaktır. Emrah eline sazı alır ve çalmaya başlar. Tüm aşıklar ona katılır.